Спеціалізована вчена рада

 Згідно з Наказом МОН України № 975 від 11.07.2019 р. затверджено склад Спеціалізованої вченої ради Д 26.550.01 при ДУ «Інститут фармакології  та токсикології НАМН України» строком до 31.12.2020 року з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора  і кандидата наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (медичні та біологічні науки).

 

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових співробітників ДУ «Інститут фармакології  та токсикології НАМН України» та інших наукових установ в кількості 19 осіб.

За період роботи  2016 – 2018 р.р.  Спеціалізованою вченою радою  проведено 28 засідань, на яких проведено захист:

- 6 докторських дисертацій за спеціальністю    “Фармакологія”;

- 21 кандидатської дисертації за спеціальністю “Фармакологія”;

- 1 кандидатської дисертації за спеціальністю    Токсикологія”.

 

Ознайомитися зі складом Спеціалізованої вченої ради.