Рада молодих вчених

Рада молодих вчених та спеціалістів ДУ ІФТ вперше створена у 1999 році як частина Ради молодих вчених НАМН України, створеної згідно рішення Президії АМН України від 24.10. 1999 № 5/4.

Метою роботи ради є об‘єднання зусиль наукової молоді в опануванні нею передових досягнень науки та практики в галузі фармакології, токсикології, хімії та фармації, сприяння ефективності наукових досліджень, створення умов для роботи і навчання молодих вчених.

Рада молодих вчених є добровільним утворенням наукової молоді, що працює в інституті. Рада налічує 38 осіб.

Організовує роботу Ради молодих вчених та спеціалістів голова ради, кандидат біологічних наук Кізуб Ігор Володимирович. Він забезпечує інформаційну підтримку молодих вчених, контроль за виконанням прийнятих радою рішень та доводить відповідну інформацію про стан виконання рішень ради до відома її членів.

Робота ради здійснюється згідно “Положення”, затвердженого на засіданні Вченої ради інституту 20.05.1999 та щорічних планів, які затверджуються на засіданні ради.

Серед основних форм роботи Ради молодих вчених є організація та проведення наукових семінарів, конференцій молодих вчених, організація курсів підвищення кваліфікації молодих науковців, сприяння встановленню і розвитку творчих наукових зв‘язків молодих вчених та спеціалістів з метою подальшого професійного вдосконалення, поглиблення знань, проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом. Рада молодих вчених та спеціалістів інституту приймає активну участь в організації та проведенні Національних шкіл молодих вчених-фармакологів; конференцій молодих вчених “Актуальні проблеми фармакології та токсикології”; організації та проведенні конкурсів на здобуття стипендій імені академіка О.В. Стефанова та академіка О.І. Черкеса для молодих вчених-фармакологів; з‘їздів Асоціації фармакологів України.