Освітня діяльність

Запрошуємо на навчання до аспірантури

Оголошення від 01.06.2022

Оголошується прийом на навчання за 3 рівнем вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я; спеціальності 222 «Медицина», освітньо-наукова програма «Фармакологія». Навчання здійснюється за денною/заочною формою за кошти фізичних/юридичних осіб.

Прийом документів з 01 червня 2022 року по 30 червня 2022 року за адресою ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», вул. Антона Цедика 14, м. Київ.

Графік роботи приймальної комісії: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 15.30.

Телефон для довідок: 38(044)456-42-56.

 Електронна пошта: onmi@i.ua (відповідальному за аспірантуру)

Прийом здійснюється на базі попередньо здобутого ступеня магістра (спеціаліста) спеціальності 222 Медицина (Лікувальна справа) та на підставі вступного випробування у вигляді співбесіди.

З правилами прийому можна ознайомитись на сайті установи.


Наказ №101 від29.08.2022 про переведення аспіранта (222 Медицина/Фармакологія) з очної форми навчання на заочну

Наказ №79 про зарахування пошукувача до аспірантури від 06.07. 2022

Результати вступних іспитів від 04.07.2022

Розклад вступних екзаменів до аспірантури в ДУ «ІФТ НАМН України» на 24.06.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ 28.03.2022

Розклад вступних екзаменів до аспірантури в ДУ «ІФТ НАМН України»

Результати вступних іспитів від 26.01.2022 р.

Рейтинг здобувачів за результатами вступних іспитів 26.01.2022

Наказ про зарахування пошукувачів до аспірантури

Наказ. Освітній процес під час воєнного стану в Україні