Послуги

Інститут пропонує наступні послуги вітчизняним та закордонним фірмам, підприємствам та організаціям:

  1. Доклінічне вивчення токсичності, специфічних видів токсичності та  фармакології безпеки лікарських засобів.
  2. Доклінічне  вивчення  специфічної  фармакологічної  дії  (протипухлинної,  антиметастатичної,  протизапальної, спазмолітичної, антигіпертензивної, антиаритмічної, протиішемічної, нейропсихо-фармакологічної, протимікробної, мембрано-, гепато- і генопротекторної тощо) лікарських засобів в експериментальних моделях in vivo та in vitro (ізольовані гладенько-м’язові клітинні за методом «петч-клемп», скорочувальна активність гладенько-м’язових та серцевих клітин з одночасною реєстрацією вмісту внутрішньоклітинного кальцію, вимірювання трансмембранних токів тощо.
  3. Молекулярно-генетичні дослідження з використанням ПЛР.
  4. Дослідження біоеквівалентності лікарських засобів за методом проникливості крізь моношар клітинної культури Сасо-2.
  5. Фізико-хімічна  ідентифікація  субстанції  та  лікарських  форм  (спектрометрія;  ГРХ;  ТШХ;  ВЕРХ  з  діодно-матрічною  та  масдетекцією,  флуориметрія, мікрокалориметрія).
  6. Ресинтез та відпрацювання технологій отримання лікарських засобів
  7. Попередній, предреєстраційний та вихідний контроль якості субстанції, допоміжних речовин та готових лікарських засобів.
  8. Розробка/удосконалення методик аналізу ЛЗ та формування нормативно-аналітичної документації.
  9. Консультативна  та  методична  допомога  щодо  розробки  програм  та  проведення  токсикологічних і фармакологічних  досліджень  відповідно  до  принципів «Належної лабораторної практики» (GLP).
  10. Організація семінарів та тренінгів з доклінічних досліджень лікарських засобів, OECD принципів GLP тощо.