Освітня діяльність

Запрошуємо на навчання до аспірантури

Додаткові вимоги вступу до аспірантури (ІІІ освітньо-науковий рівень вищої освіти) у 2024 році

Оголошення від  12.06.2024

Оголошується прийом на навчання за ІІІ рівнем вищої освіти галузі знань:

- 09 Біологія, спеціальність 091 Біологія, освітньо-наукова програма «Фармакологія»

- 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 «Медицина», освітньо-наукова программа  «Фармакологія».

Навчання здійснюється за денною/заочною формою за кошти фізичних/юридичних осіб.

Прийом документів за адресою ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», вул. Антона Цедика 14, м. Київ.

Телефон для довідок: 38(044)456-42-56.

 Електронна пошта: onmi@i.ua

 Звертатись до відповідального секретаря приймальної комісії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України        (044 456-30-11)

(додаткові довідки: відповідальна за аспірантуру 044 456-40-22)

Прийом здійснюється на базі попередньо здобутого ступеня магістра (спеціаліста) спеціальності 091 Біологія та спеціальності 222 Медицина (Лікувальна справа) та на підставі вступного випробування у вигляді співбесіди (091 Біологія, 222 Медицина).

З правилами прийому можна ознайомитись на сайті установи.


Наказ № 39 щодо аспіранта Мунько М. (091 Біологія/Фармакологія) про переведення з заочної форми навчання на очну

Наказ №89 про зарахування пошукувача до аспірантури (Біологія) від 03.10.2023

Наказ №90 про зарахування пошукувача до аспірантури (Медицина) від 03.10.2023

Результати вступних іспитів 091 Біологія Фармакологія від 26.09.2023

Результати вступних іспитів 222 Медицина Фармакологія від 26.09.2023

Розклад вступних екзаменів до аспірантури «222Медицина» в ДУ «ІФТ НАМН України» на 26.09.2023

Розклад вступних екзаменів до аспірантури 091 Біологія в ДУ «ІФТ НАМН України» на 26.09.2023

Наказ №101 від29.08.2022 про переведення аспіранта (222 Медицина/Фармакологія) з очної форми навчання на заочну

Наказ №79 про зарахування пошукувача до аспірантури від 06.07. 2022

Результати вступних іспитів від 04.07.2022

Розклад вступних екзаменів до аспірантури в ДУ «ІФТ НАМН України» на 24.06.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ 28.03.2022

Про освітньо-наукову діяльність в умовах воєнного стану (наказ 41а)

Розклад вступних екзаменів до аспірантури в ДУ «ІФТ НАМН України»

Прикріплення м.н.с. Гринчук Н. до навчання на ІІІ рівні ВО

Результати вступних іспитів від 26.01.2022 р.

Рейтинг здобувачів за результатами вступних іспитів 26.01.2022

Наказ про зарахування пошукувачів до аспірантури

Наказ. Освітній процес під час воєнного стану в Україні