Лабораторія фармакології ефекторних органів і систем

У 1965 р було створено відділ фармакології до складу якого входили три лабораторії: лабораторія експериментальної терапії, онкофармакологіі і загальної фармакології З 1976 р - лабораторія протизапальних і аналгезуючий засобів, з 1994 р - відділ фармакології протизапальних та аналгезуючих засобів. З моменту заснування до 2012 р відділом керував член-кореспондент НАН і НАМН України та РАМН, проф. Трінус Ф.П. З 2012 по грудень 2013 роки - в.о. зав. відділом був пров.н.с., к.б.н. Ядловський О.Є. З травня 2017 об'єднаний з відділом фармакології серцево-судинних засобів, який був заснований в 1976 році як лабораторія спеціальної токсикології, з 1990 року - лабораторія токсикології та фармакології фізіологічно активних речовин, з 1994 р по 2017 - відділ фармакології серцево-судинних засобів . З 1976 р до травня 2017 р очолювався заслужений діяч науки і техніки України, професором Мохортом Миколою Антоновичем. Також, з травня 2017р. приєднано відділ біохімічної фармакології, який було засновано у 1993 році (до того часу, з 1948 р. – лабораторія біохімії Київського НДІ фармакології та токсикології МОЗ України. Керівники лабораторії біохімії КНДІФТ були: д-р біол. наук, професор Б.І. Гольдштейн, д-р біол. наук, професор М.Б. Гінзбург, канд. мед. наук В.І. Колодяжний. З 1987 р по травень 2017 р. завідувачем був член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор Губський Юрій Іванович. З травня 2017 року має назву лабораторія фармакології ефекторних органів і систем

Завідуюча лабораторією (з грудня 2013 р.) - Серединська Наталія Миколаївна, д.м.н.

Тел. +38(044)456-78-64
Е-mail: analgift@online.ua

Напрями наукових досліджень:

  1. Дослідження особливостей та закономірностей фармакодинаміки та побічної дії лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп за умов їх комбінованого застосування на тлі різних патологічних станів.
  2. Скринінг та створення нових протизапальних та аналгетичних засобів серед різних класів хімічних сполук, що переважають існуючи за ефективністю та/чи безпекою.
  3. Вивчення нових механізмів болю та запалення і шляхів терапії даних патологічних станів.

Методи дослідження:

  • фармакологічні (загально фармакологічні, фармакологія аналгезуючих та протизапальних засобів, засобів, що впливають на травну систему та метаболізм, серцево-судинну систему, центральну нервову систему);
  • токсикологічні (встановлення параметрів гострої та хронічної токсичності за різних шляхів уведення речовин на різних видах лабораторних тварин; визначення співвідношення між дозою та негативними ефектами, визначення видової та статевої чутливості, класу токсичності, сумарної, максимально переносимої та умовно терапевтичної доз, дозозалежності ефектів тощо).

Розробки:

Створені та впроваджені у клінічну практику лікарські засоби:
Мефенамінова кислота, Амізон, Дифторант, Піримідант, Антициан.

Препарати, що знаходяться на різних стадіях впровадження:
Піродазол.

Публікації. Монографії:

  1. Тринус Ф.П. Фармакологический справочник 8-е издание.- К.: Здоров'я. – 1998.- 854 с.
  2. Тринус Ф.П., Мохорт Н.А., Клебанов Б.М., и соавт. Нестероидные противовоспалительные средства.- К.: Здоровье, 1975.- 238 с.
  3. Трінус Ф.П., Клебанов Б.М., Ганджа І.М., Сейфула Р.Д. Фармакологическая регуляция воспаления.- К.: Здоров‘я, 1897. – 147 с.

Інші публікації: понад 450 статей, патентів на винаходи та 165 авторських свідоцтв.

У відділі підготовлено 10 кандидатів та 3 доктори наук.